اگر در دنیای ایجاد نظرسنجی تازه کار هستید، ممکن است چند سوال در مورد نظرسنجی و انواع مختلف نظرسنجی داشته باشید. در پرسشنامه آنلاین، ما ابزارهای لازم برای ایجاد هر نظرسنجی را در اختیار شما قرار می دهیم. همچنین می خواهیم به شما در درک نحوه ایجاد نظرسنجی های بهتر که اهداف خاص شما را پاسخگو باشد، کمک کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نظرسنجی ها و ویژگی های کیفی و کمی آنها ، موارد زیر را بخوانید.

ممکن است فکر کنید که هر سوال نظرسنجی سوال خوبی است زیرا به شما کمک می کند تا پاسخهای ارزشمندی را از پاسخ دهندگان خود بدست آورید. اما پرسیدن سوالات مناسب بسیار مهم است. وقتی پاسخ دهندگان در یک نظر سنجی پر از سوالات خوب شرکت می کنند، به احتمال زیاد با تجربه ای لذت بخش، نظرسنجی را به پایان می رسانند. وقتی یک پاسخ دهنده با یک یا چند سوال بد از نظرسنجی روبرو می شود، ممکن است آنها را به اشتباه بگیرد و حتی از نظرسنجی شما دور شود. در زیر نمونه هایی از سوالات نظرسنجی بد وجود دارد که باید از آنها اجتناب کنید.