پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود ۱۹۷۴ توسط گود (۱۹۷۴) طراحی و اعتباریابی شده است، این مقیاس سی و دو ماده دارد، شیوه‌ی نمره‌گذاری این آزمون به صورت صفر و یک است. پرسشنامه توسط عادل(۱۳۹۴) اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود