وفاداری کارکنان را می توان به این شکل تعریف کرد: داشتن کارکنانی که وقف موفقیت سازمان خود هستند و معتقدند که کارمند بودن در این سازمان به نفع آنهاست. آنها نه تنها قصد دارند در سازمان باقی بمانند، بلکه فعالانه به دنبال فرصت های شغلی جایگزین نیستند.

از آنجایی که رفاه  کارکنان می تواند بر رضایت و حفظ کارمندان تأثیر زیادی بگذارد، بسیار مهم است که از نظرسنجی رفاه کارکنان برای یافتن آنچه برای کارکنان شما مهم است و آنچه می توانید برای بهبود سطح رضایت شغلی به آنها ارائه دهید، استفاده کنید.

نظرسنجی های مختلف اهداف مختلفی را دنبال می کنند، به همین دلیل است که تعدادی از آنها برای انتخاب وجود دارد. حتما می‌پرسید: «از چه نوع نظرسنجی‌هایی باید استفاده کنم؟» در اینجا نگاهی به ده نوع برتر روش های نظرسنجی که امروزه محققان استفاده می کنند، می پردازیم.

به دلیل افزایش استفاده از اینترنت و به خصوص اینترنت تلفن همراه در بین جوانان و نوجوانان، زمانی این نگرانی وجود داشت که نظرسنجی‌های آنلاین دارای سوگیری سنی هستند. یعنی جوانان و نوجوانان به نظرسنجی‌های آنلاین بیشتر پاسخ می‌دهند. اما امروزه تعادل بسیار بهتری بین گروه های سنی استفاده از اینترنت وجود دارد.

استفاده از پرسشنامه آنلاین در تحقیقات می تواند از بسیاری جهات برای شما سودمند باشد. پرسشنامه‌های آنلاین به‌خوبی به‌راحتی تهیه می‌شوند و پاسخ دادن به آنها سرگرم‌کننده است، اما مزایای آنها بسیار بیشتر از این هستند – پرسشنامه‌ها اطلاعات ارزشمندی در مورد موضوع تحقیق به شما ارائه می‌دهند.

انجام تحقیقات نظرسنجی شامل دریافت ایده و دیدگاه از گروه های متنوعی از افراد با پرسیدن سؤالات و تجزیه و تحلیل پاسخ های آنها است. این روش بهترین راه برای جمع آوری اطلاعات در مورد ترجیحات، باورها، ویژگی ها و اطلاعات ارزشمند مربوط به افراد است.