پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI_24)

پرسشنامه استاندارد هوش معنوي توسط كينگ (SISRI-24) و به نقل از رضایی در سال 1393 طراحی شده است. پرسشنامه دارای 24 سوال در 4 بعد می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) طراحی شده است و الفای کرونباخ بالای 70 درصد می باشد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI_24)