پرسشنامه سبک‌های دفاعی اندروز (DSQ-40)

پرسشنامه سبک های دفاعی توسط اندروز و همکاران (۱۹۹۳) به منظور سنجش سبک های دفاعی در افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال و سه بعد رشد یافته، نوروتیک و رشد نایافته می باشد و بر اساس طیف هفت گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من از کمک به دیگران احساس رضایت می کنم و اگر این فرصت از دست برود غمگین می شوم.) به سنجش سبک های دفاعی می پردازد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه سبک‌های دفاعی اندروز (DSQ-40)