پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس 21- DASS

این مقیاس (که فرم کوتاه مقیاس DASS-42 است)، یک ابزار مبتنی بر روش خود-گزارشی است که برای سنجش حالات عاطفه‌ی منفی در افسردگی، اضطراب و استرس و تعیین شدت علائم آن‌ها، توسط لاویبوند (P. F. Lovibond) و لاویبوند (S. H. Lovibond)، طراحی و ارائه شده است. کاربرد این مقیاس، اندازه‌گیری شدت نشانه‌های اصلی افسردگی، اضطراب، و استرس است. برای تکمیل این مقیاس، فرد باید وضعیت یک نشانه را در طول هفته‌ی گذشته مشخص کند. از آن‌جا که این مقیاس می‌تواند مقایسه‌ای از شدت علائم در طول هفته‌های مختلف فراهم کند، می‌توان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد. این آزمون، برای تمام افراد نوجوان و بزرگسال جامعه (رده‌ی سنی 15 سال و بالاتر از آن)، به‌صورت فردی و گروهی، قابل اجرا است.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس 21- DASS