شاخص تجديدنظرشده حساسيت اضطرابي (ASI-R) تيلوروكوكس(1998)

پرسشنامه اولیه در سال 1985 توسط رايس و پترسون ساخته شدكه داراي16 ماده و سه خرده مقياس بود. اين پرسشنامه داراي تعداد نسبتاً كمي از ماده هاست و بيشتر عامل ترس از علايم جسماني را مورد سنجش قرارميدهد. تيلوروكوكس(1998) فرم تجديدنظرشده شاخص حساسيت اضطرابي را تهيه كردند و بسياري از سؤالات نامربوط، مبهم و غيرقابل فهم را با سؤالات مناسبتري جايگزين كردند و ابعاد پرسشنامه را از 3 به 4 بعد و تعداد ماده هاي پرسشنامه را از 16 به 36  افزايش دادند. 

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید

شاخص تجديدنظرشده حساسيت اضطرابي (ASI-R) تيلوروكوكس(1998)