نظرسنجی های فراگیر ریشه در همدلی، احترام، و اهداف روشن دارند - از نوع زبان به کار گرفته شده در آنها تا  نحوه دسترسی به آنها. زمانی که از نحوه پرسش خود در مورد مذهب، گرایش جنسی و هویت جنسی آگاه باشید، یا زمانی که تجربه پاسخ دهنده خود را از منظرهای مختلف در نظر می گیرید، می توانید ادعا کنید یک نظرسنجی جامع یا فراگیر ایجاد کرده اید. زمانی که این نوع انتخاب‌ها را انجام می‌دهید و فراگیر بودن را در اولویت قرار می‌دهید، تأثیر زیادی روی نظرسنجی شما خواهد داشت. با انجام دادن این فعالیتها شما راه را برای به دست آوردن داده‌های غنی‌تر هموار می‌کنید، اطمینان حاصل می‌کنید که پاسخ‌دهندگان احساس ارزشمندی می‌کنند، و تعهد سازمان شما به تنوع، برابری، و فراگیر بودن را منعکس می‌کنند. اکنون چگونه مطمئن می شوید که نظرسنجی های شما شامل همه چیز هستند؟ در حالی که فرمول ثابتی وجود ندارد، در اینجا چند اصل مهم وجود دارد که باید در نظر داشته باشید

سؤالات نظرسنجی سرگرم کننده روشی سودمند برای جمع آوری اطلاعات در مورد موضوعات مختلف است که محققان می توانند از آن برای دستیابی به بسیاری از اهداف استفاده کنند. طراحان با تجربه از انواع مختلف پرسشنامه برای تحقیقات بازار، رضایت کارکنان، نظرسنجی سیاسی یا حتی برای جمع آوری اطلاعات در مورد زندگی روزمره استفاده می کنند.

اعتبار نتایج یک پژوهش به اعتبار داده های دریافت شده ارتباط پیدا می‌کند. محققان این را درک می کنند، بنابراین کسانی که نظرسنجی را انجام می دهند تلاش می کنند تا دقیق ترین نتایج را به دست آورند. این بدان معناست که داده های پرسشنامه باید روایی و پایایی داشته باشند. اما آیا این دو اصطلاح یکسان نیستند؟ در حالی که اغلب به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند، روایی و پایایی دو چیز متفاوت هستند. در این وبلاگ، هر کدام را بررسی می کنیم تا بتوانید پرسشنامه‌هایی ایجاد کنید که هر دو این مولفه‌ها را داشته باشند.

به دست آوردن دیدگاه مهم از روش تحقیق پیمایشی یک استراتژی تصمیم گیری کارآمد است. این یک راه معقول برای برقراری ارتباط خوب در زمانی است که به یک تصمیم دشوار نیاز است، تصمیمی که باید بر اساس بازخورد مربوطه از طرف سهامداران مانند مشتریان یا کارمندان باشد.

اوراق سفید اسنادی هستند که موضع سازمان را در مورد یک موضوع مشخص می کنند و زمینه آموزشی را به مشتریان یا ذینفعان بالقوه ارائه می دهند. اوراق سفید برای ارائه تحقیقات متقاعدکننده، جزئیات یک مشکل در دست و ارائه راه حلی برای یک موضوع طراحی شده‌اند. در این مطلب، ما به چیستی اوراق سفید، هدف آن، انواع مختلف و مثال‌ها خواهیم پرداخت.

وفاداری کارکنان را می توان به این شکل تعریف کرد: داشتن کارکنانی که وقف موفقیت سازمان خود هستند و معتقدند که کارمند بودن در این سازمان به نفع آنهاست. آنها نه تنها قصد دارند در سازمان باقی بمانند، بلکه فعالانه به دنبال فرصت های شغلی جایگزین نیستند.

از آنجایی که رفاه  کارکنان می تواند بر رضایت و حفظ کارمندان تأثیر زیادی بگذارد، بسیار مهم است که از نظرسنجی رفاه کارکنان برای یافتن آنچه برای کارکنان شما مهم است و آنچه می توانید برای بهبود سطح رضایت شغلی به آنها ارائه دهید، استفاده کنید.