پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (DAS)  در سال ۱۹۷۰ توسط تمپلر طراحی و برای اندازه گیری اضطراب مربوط به مرگ ساته شده و بیشترین کاربرد را در نوع خود داشته است. این پرسشنامه یک پرسشنامه خوداجرا متشکل از ۱۵ سوال صحیح – غلط است.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر