پرسشنامه فاجعه سازی درد (PCS)

پرسشنامه فاجعه سازی درد دارای 13 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان وضعیت دردناکی در بین مردان می باشد. که بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای (به هیچ وجه تا همه اوقات)نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ به دست آمده بالای 70 درصد می باشد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه فاجعه سازی درد (PCS)