پرسشنامه احساس انسجام فلنسبرگ

پرسشنامه توسط فلنسبرگ و همکارانش در سال 2006 بر اساس نسخه اولیه آنتونووسکی، تجدیدنظرشده و مورد استفاده قرار گرفته است. حس انسجام توسط آرون آنتونووسکی مطرح شده است. بر اساس نظریه ی آنتونووسکی حس انسجام یک تجربه ی درونی است که به صورت تجربی در طول جوانی رشد می کند تا در یک فرد به یک کیفیت نسبتا پایدار می رسد. 
این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه احساس انسجام فلنسبرگ