پرسشنامه هوش معنوي، ليندا (2011)

اين پرسشنامه براي سنجش ميزان هوش معنوي در چهار بعد تفكر انتقادي وجودي (سوال‌های 1، 3، 5، 9، 13، 17، 20)، توليد معني شخصي (سوال‌های 7، 11، 15، 19، 22)، آگاهي (2، 6، 10، 14، 18، 21) و توسعه حالت آگاهي (سوال‌های 4، 8، 12، 16، 23، 24) طراحي و ساخته شده است.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

هوش معنوي، ليندا (2011)