تست نشانه های اختلالات روانی (SCL-90)

تست چک لیست علائم روانی (symptom checklist SCL-90-R)

معروف به تست SCL-90 پرسشنامه ای است که بسیار کاربردی بوده و توسط روانشناسان و پژوهشگران مورد استفاده قرار می گیرد. این تست نخستین بار توسط لئونارد دروگاتیس جهت سنجش تعداد زیادی از مشکلات روانشناختی تهیه شد. تست SCL-90 دارای طیف پاسخدهی 5 درجه ای است که میزان ناراحتی فرد را در جنبه های مختلف ارزیابی می کند. نسخه پیش رو آخرین ورژن این تست می باشد که بر اساس تجربیات بالینی و تحلیل های روانسنجی تجدید نظر شده است.

کاربردهای تست اختلالات روانی SCL-90

این تست برای ارزیابی روانشناختی کاربردهای فراوانی دارد  زیرا علائم اختلالات روانی را در طیف گسترده ای بررسی می کند.

 از تست SCL 90 می توان برای موارد زیر استفاده نمود:
•      مطالعات علمی و بررسی روابط علائم با سایر جنبه های روانی-اجتماعی
•     تعیین وضعیت روانی عموم مردم
•     غربال اولیه بیماران با مشکلات روانشناختی
•     بررسی نتایج درمانی قبل و بعد از مداخلات روانشناختی

تست SCL-90 در گروه های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. پژوهشگران و روانشناسان از تست SCL-90 برای ارزیابی روانشناختی بیماران سرطانی، بیماران قلبی عروقی، معتادین، افراد با ناتوانایی ها جنسی و سایر مشکلات جسمی استفاده نموده اند. همچنین مشاوران از این تست برای ارزیابی دانش آموزان و دانشجویان استفاده می کنند. در بسیاری از مراکز مشاوره از تست SCL-90 برای غربال های اولیه و به عنوان یک ابزار کمک تشخیصی استفاده می شود.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

تست نشانه های اختلالات روانی (SCL-90)