پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

ساختار و نمره گذاری تست ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر
تست ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر متشکل از 42 سوال با طیف لیکرت 5 درجه‌ای (1= هرگز مهم نیست تا 5 = همیشه مهم است) است که فرد باید بر اساس میزان اهمیت هر یک از موارد ارائه شده در سوالات، یکی از این 5 گزینه را انتخاب کند. این تست شش بُعد موفقیت را می‌سنجد. ابعاد دستیابی به مقام و ثروت، روابط خانوادگی، کمک به جامعه و موفقیت شخصی، هر یک دارای 8 سوال و ابعاد موفقیت شغلی و امنیت هر یک دارای 5 سوال هستند.

شش بُعد موفقیت در تست ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر
1. دستیابی به مقام و ثروت
2. کمک به جامعه
3. روابط خانوادگی
4. موفقیت شخصی
5. موفقیت شغلی
6. امنیت

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه ابعاد موفقيت پاركر و كازماير