آيا تا به حال از پاسخ دهندگان به پرسشنامه پرسيده‌ايد که پرسشنامه شما چگونه بوده است؟ آيا پيچيده و طولاني بوده يا سوالات شخصي و محرمانه آزاردهنده داشته؟ پرسيدن اين گونه سوالات ظاهرا عجيب به نظر مي‌رسد اما زماني که مي‌خواهيد پرسشنامه‌اي را طراحي کنيد بايد شرايط پاسخ دهندگان خود را در نظر داشته باشيد تا پرسشنامه شما به گونه‌اي طراحي نشود که باعث رنجش کاربرانتان شود. پرسشنامه دشوار ممکن است منجر به پژوهش معيوب گردد چرا که کيفيت داده‌هاي شما را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

در اغلب آزمون های پارامتری، مفروضات مقدماتی بسیاری وجود دارد که تا این مفروضات تامین نشوند؛ نتایج به دست آمده از آزمون، نامعتبر خواهد بود. در میان این مفروضات مهمترین و شایعترین فرض، فرض نرمال بودن داده هاست. منظور از نرمال بودن توزیع داده ها این است که هیستوگرام فراوانی داده ها تقریبا به صورت منحنی نرمال باشد. در این نوشته به معرفی راه های بررسی نرمال بودن داده ها می پردازیم.

یکی از مراحل اساسی در پژوهش، اندازه­ گیری است. اندازه­ گیری روشی است که از طریق آن به یک صفت یا یک ویژگی، با توجه به ملاک مشخص، عددی نسبت داده مي شود. به عبارت دیگر، اندازه­ گیری عبارت است از تبدیل کیفی به کمّی، با توجه به ملاک معین. اندازه ­گیری را می­ توان به روشی اطلاق کرد که از طریق آن عددی بر اساس یک قانون معین جایگزین یک صفت می­ شود.

افراد در ابتدای پژوهش در مورد پاسخ‌های اول و شاید برخی از بازخوردهای مثبت در مورد پژوهشی که انجام داده اند فکر می کنند. اما قبل از شروع باید از درست بودن همه چیز در پژوهش خود مطمئن شوید. در این نوشته چهار راه بررسی پیمایش پیشنهاد می‌شود.

با وجود اینکه امروزه اکثر افراد جامعه با روش پاسخگویی به پرسشنامه‌های الکترونیکی آشنایی دارند اما بعضی اوقات غفلت از این موضوع باعث می‌شود نتایج به دست آمده منطبق با نیاز پژوهشگر نباشد. ارائه توضیحات در نامه درخواست پر کردن پرسشنامه (که به همراه لینک پرسشنامه به کاربران ارسال می‌شود) و همچنین در داخل متن پرسشنامه می‌تواند از پیچیدگی پرسشنامه شما بکاهد و کاربران را از سردرگمی نجات دهد.

نمونه زیرمجموعه‌ی از جامعه است که دربرگیرنده‌ی برخی از اعضای منتخب جامعه است. نمونه برداری، فرآیند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضاء جامعه است، طوری که پژوهشگر با بررسی نمونه، و درک خصوصیات یا ویژگی‌های آزمودنی‌های نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی‌ها به عناصر جامعه خواهد شد. در این نوشته اهمیت، اشتباهات و روش های رفع محدودیت های نمونه برداری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در پرسشنامه، معمولا دو نوع سوال باز و بسته وجود دارد. هر پرسشنامه می‌تواند شامل یک نوع یا هردونوع آن باشد. سوال باز یا سوال تشریحی به سوالی گفته می‌شود که پاسخهای آن به سادگی قابل پیش‌بینی نبوده و بعضا نمی‌توان مجموعه پاسخ‌های از قبل پیش‌بینی شده‌ای برای آن در نظر گرفت.

براي طراحي يك پرسشنامه پيمايش وبي مؤثر، مواردی توصیه شده است که این پيشنهادها دربارة چگونگي دستيابي به مزاياي تحقيقات پيمايشي به وسيلة رسانه هاي الكترونيكي، چگونگي آسان كردن ارائه (سوال ها) و چگونگي طراحي سازوكارهاي ورودي آسان را ارائه مي دهند. در بخش اول تعدادی از این رهنمودها معرفی شدند.

تحقیقات متعدد انجام شده در زمینه طراحی و اجرای پیمایش های اینترنتی به دسته ای از قوانین در باب ساخت و اجرای کارآمد اینگونه پیمایش ها منجر شده است. برای طراحی یک پرسشنامه پیمایش وبی مؤثر، مواردی توصیه شده است که این پیشنهادها درباره چگونگی دستیابی به مزایای تحقیقات پیمایشی به وسیله رسانه های الکترونیکی، چگونگی آسان کردن ارائه (سوال ها) و چگونگی طراحی سازوکارهای ورودی آسان را ارائه می دهند.

فرض کنيد شما پرسشنامه خود را تهيه کرده‌ايد و آماده اجراي آن هستيد. اما يک نکته ظريف وجود دارد: اگر بعضي از پاسخ دهندگان از پاسخ به بعضي سوالات شما امتناع ورزند چه خواهيد کرد؟ در این نوشته پاسخ این سوال را خواهید یافت.