مقیاس بخشش (گذشت) هارتلند(HFS) Heartland Forgiveness Scale

پرسشنامه بخشش هارتلند در سال 2005 توسط تامپسون، اسنایدر و هافمن1 به منظور سنجش و اندازه گیری بخشش(عفو و گذشت) ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای 18 سوال و سه خرده مقیاس: گذشت از خود، گذشت از دیگران و گذشت از شرایط می باشد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

مقیاس بخشش (گذشت) هارتلند(HFS) Heartland Forgiveness Scale