پرسشنامه هاي آماده

پرسشنامه آنلاين با هدف ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به پژوهشگران و محققان تعدادي پرسشنامه آماده به صورت آنلاين طراحي کرده است. براي استفاده از اين پرسشنامه ها وارد بخش کاربري خود شده و در قسمت فرمهاي آماده پرسشنامه مورد نظر خود را دانلود و در صفحه خود قرار دهيد. اين پرسشنامه ها رايگان هستند.

با تهیه اين پرسشنامه‌ها مي‌توانيد آن را به ليست پرسشنامه‌هاي خود اضافه کرده و در صورت نياز تغييراتي روي آن انجام دهيد و به کاربران خود ارسال کنيد. برای اجرای پرسشنامه با توجه به تعداد پاسخهای درخواستی، یکی از تعرفه های سایت را انتخاب و خریداری کنید. 

برای راهنمایی بیشتر از راه های ارتباطی در صفحه تماس با ما و یا پاسخگوی آنلاین استفاده کنید.

ليست پرسشنامه هاي آماده

1. پرسشنامه شخصیتی چندمحوری مینه‌سوتا (MMPI)

2. پرسشنامه شخصیتی برن رویتر Bern Royter

3. آزمون شخصیتی SCL90 یا Symptom Checklist 90

4. پرسشنامه ابعاد موفقيت پاركر و كازماير

5. پرسشنامه اضطراب کتل

6. پرسشنامه امید میلر (MHS)

7. پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی

8. پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند

9. پرسشنامه مسئولیت پذیری

10. مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون

11. پرسشنامه جو عاطفی خانواده

12. پرسشنامه راهبردهای مقابله ای توسط بیلینگز و موس

13. پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک

14. پرسشنامه سنجش روابط متقابل

15. پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن

16. پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر

17. پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس Dass 42

18. مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف–فرم کوتاه (RSPWB-SF)

19. پرسشنامه مقیاس دشواري هاي تنظیم هیجانی (DERS)

20. پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر

21. پرسشنامه ی پذیرش و عمل (AAQ- II )

22. پرسشنامه احساس انسجام فلنسبرگ

23. مقیاس چندبعدي حمایت اجتماعي ادراک شده

24. پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس

25. مقیاس اسناد دینی(RAS)

26. پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)

27. پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)

28. پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز ۲۰۰۷

29. آزمون انگیزه پیشرفت باهارگاوا

30. مقیاس فرزندپروری ادراک شده

31. پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس 21- DASS

32. مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند

33. پرسشنامه سبک تفکر هریسون و برامسون

34. پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان

35- پرسشنامه مقیاس ADHD بزرگسالان بارکلی(BAARS)

36. پرسشنامه مقیاس نارساکنش وری بارکلی (BDEFS)

37. پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) فرم بلند

38. پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان گراس (ERQ)

39. پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

40. مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS)

41. پرسشنامه اضطراب سلامت سالکوسکیس و وارویک (2002)

42. شاخص تجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی

43. پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

44. پرسشنامه نیمرخ نگرش به مرگ وونگ و همکاران

45. پرسشنامه سبک‌های دفاعی اندروز (DSQ-40)

46.پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (NEO)

47.پرسشنامه اضطراب وجودی لارنس گود

48.پرسشنامه هوش معنوی کینگ (SISRI_24)

49. پرسشنامه باورهای غیرمنطقی (IBQ-40)

50. پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی

51.مقیاس عشق مثلث استرنبرگ (STLS)

52.پرسشنامه استاندارد رضایت جنسی لارسون (1998)

53.مقیاس سوء رفتار غیر فیزیکی با همسر (همسر آزاری غیر فیزیکی) (NPAPS)

54.هوش معنوي، ليندا (2011)

55.پرسشنامه اعتیاد به کار (WART)

56.پرسشنامه ی تعارضات زناشویی MCQ

57. مقياس اشتیاق شغلی اترچ (UWES-17)

58.پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (مزلاچ)

59. پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

60. پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (OCQ)

61. پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ)

62. پرسشنامه سنجش افکار خودکشی بک

63. پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

64. مقیاس بخشش (گذشت) هارتلند(HFS) Heartland Forgiveness Scale

65. پرسشنامه استاندارد مقیاس خود شکوفایی جونز و کرندال

66. پرسشنامه فاجعه سازی درد (PCS)

67. مقیاس آلکسی تایمیا تورنتو (TAS-20)

68. پرسشنامه انعطاف پذیری روان‌شناختی یا پذیرش (عمل AAQ-II) (بوند و همكاران ،2011)

69. پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران(2001)

70. شاخص تجديدنظرشده حساسيت اضطرابي (ASI-R) تيلوروكوكس(1998)