مقیاس عشق مثلث استرنبرگ (STLS)

این مقیاس در سال 1989 توسط استرنبرگ ساخته شد و شامل 45 سوال می باشد که هر 15 سوال آن، یکی از ابعاد سه گانه عشق (شور و شهوت /صمیمیت /تعهد ) را می سنجد (گنجی، 1384). 

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

مقیاس عشق مثلث استرنبرگ (STLS)