پرسشنامه اعتیاد به کار (WART)

پرسشنامه اعتیاد به کار (WART) که عنوان دقیق آن خطر ابتلا به اعتیاد به کار  است یک پرسشنامه ۲۵ سوالی می‌باشد که در سال ۱۹۹۹ توسط رابینسون ساخته شد. در این پرسشنامه از آزمودنی خواسته می‌شود تا برطبق شرایط کاری‌اش یکی از گزینه‌هایی که بهترین توصیف را از آن شرایط دارد را انتخاب کند. این پرسشنامه در یک طیف لیکرت چهار گزینه‌ای از کاملاً نادرست تا کاملاًدرست نمره‌گذاری می‌شود. جمع نمرات فرد بین ۲۵ تا ۱۰۰ قرار دارد. همچنین این پرسشنامه دارای  ۵ زیرمقیاس است که عبارتند از: تمایل وسواسی به کار کردن، کنترل، تخریب روابط و جذب شدن فرد در خود، ضعف در به عهده گرفتن نقش‌های مختلف و خود ارزشی.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه اعتیاد به کار (WART)