نکاتي که در ادامه خواهيد خواند نکاتی است که برای اجرای یک پژوهش استاندارد لازم به اجرا است و بخشی از اخلاق پژوهش محسوب می‌شود. این اقدامات اقداماتی است که تفاوت یک پژوهش آماتور با یک پژوهش اصیل و استاندارد و سطح بالا دربالاترین معیارهای جهانی نشان می دهد و همین نکات ریز است که تصمیم گیرنده آن خواهد بود که مقاله‌ای که از این پژوهش تهیه خواهید کرد نهایتاً سر از مجلات بی‌اعتبار در خواهد آورد یا اینکه در فلان مجله مشهور وابسته به فلان دانشگاه معتبر جهان منتشر خواهد شد.