ممکن است بررسی افرادی که می توانند یک پاسخ مفید به پرسشنامه شما بدهند عملی نباشد. در چنین مواردی، نیاز خواهید داشت که یک نمونه از جمعیت خود را برای بررسی انتخاب کنید.

پرسشنامه و نامه پیوست آن، منابع اصلی اطلاعاتی هستند که پاسخ دهندگان به آن مراجعه می‌کنند و سرانجام تصمیم می‌گیرند که به سوالات آن پاسخ دهند یا خیر. توصیه‌های زیر در تهیه و تنظیم پرسشنامه به شما کمک می‌کنند

نکاتي که در ادامه خواهيد خواند نکاتی است که برای اجرای یک پژوهش استاندارد لازم به اجرا است و بخشی از اخلاق پژوهش محسوب می‌شود. این اقدامات اقداماتی است که تفاوت یک پژوهش آماتور با یک پژوهش اصیل و استاندارد و سطح بالا دربالاترین معیارهای جهانی نشان می دهد و همین نکات ریز است که تصمیم گیرنده آن خواهد بود که مقاله‌ای که از این پژوهش تهیه خواهید کرد نهایتاً سر از مجلات بی‌اعتبار در خواهد آورد یا اینکه در فلان مجله مشهور وابسته به فلان دانشگاه معتبر جهان منتشر خواهد شد.