پرسشنامه استاندارد رضایت جنسی لارسون (1998)

پرسشنامه رضایت جنسی ، توسط لارسون (1988) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 25 سوال و 4 مؤلفه تمایل به برقراری روابط جنسی، نگرش جنسی، کیفیت زندگی جنسی و سازگاری جنسی می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من احساس می کنم که همسرم از روابط جنسیمان لذت می برد.) به سنجش رضایت جنسی می پردازد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه استاندارد رضایت جنسی لارسون (1998)