پرسشنامه راهبردهای مقابله ای توسط بیلینگز و موس

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای توسط بیلینگز و موس (1981) ساخته شد که در پي دستيابي به روش آسان و معتبر براي ارزيابي پاسخ هاي مقابله، مقطعي از بزرگسالان را مورد مطالعه قرار دادند. از پاسخ‌دهندگان خواسته شد يك بحران شخصي يا يك حادثه استرس‌زا را كه به‌تازگی تجربه كرده اند در نظر آورند و با توجه به اينكه چگونه با آن رويداد درگير شده‌اند، 19 ماده پرسشنامه را به‌صورت بلي/ خير تكميل كنند. 

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای توسط بیلینگز و موس