پرسشنامه مقیاس نارساکنش وری بارکلی (BDEFS)

 مقیاس نارسایی ها در کنش‌وری اجرایی بارکلی- نسخه بزرگسال یکی از جدیدترین ابزارهای سنجش کنش‌های اجرایی است که بر مبنای نظریه عصب روان‌شناختی بارکلی تدوین شده است. 

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه مقیاس نارساکنش وری بارکلی (BDEFS)