پرسشنامه سنجش افکار خودکشی بک

 اين پرسشنامه به منظور  بررسي افكار خودكشي توسط آرون بك ساخته شده و داراي 19 پرسش است كه هر پرسش از صفر تا دو نمره ميگيرد، لذا نمرات افراد بين صفر تا 38 متغير ميباشد. اين مقياس از روايي و پايايي بالايي جهت بررسي افكار خودكشي برخوردار بوده و هنجاريابي آن در ايران نيز به عمل آمده است (انيسي و همكاران، 1384).

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه سنجش افکار خودکشی بک