پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر

پرسشنامه سلامت عمومي توسط گلدبرگ و هيلر در سال 1972 تهيه شده و به طور گسترده در پژوهش‌هاي متعددي مورد استفاده قرار گرفته است و يكي از شناخته‌ترين ابزارهاي غربالگري در پژوهش‌هاي مربوط به سلامت رواني است. گلدبرگ و همكارانش ابتدا اين پرسشنامه را براي غربالگري اختلالات روان‌شناختي غير سايكوتيك، در مراكز درماني و ساير جوامع طراحي و تدوين كردند. فرم اصلي و اوليه اين پرسشنامه مشتمل بر 60 سوال بوده است كه متن سوالات درباره وضع سلامتي و ناراحتي‌هاي فرد و به طور كلي سلامت عمومي او، با تاكيد بر مسائل روان‌شناختي و اجتماعي در زمان حال مي‌باشد. كه بعدها فرم‌هاي كوتاه‌تري مشتمل بر 12، 20، 28، 30 و 44 ماده نيز تهيه شد. برای سنجش وضعیت روانی فرد از پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر استفاده می شود.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر