پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) فرم بلند

پرسشنامه  افسردگی بک از معتبرترین تست های افسردگی در دنیا میباشد که مورد استفاده های مختلف بالینی و دانشگاه را دارا میباشد و توسط آرون بک تهیه شده است. فرم بلند این پرسشنامه 21 سوال دارد و هر سوال چهار گزینه دارد.

این پرسشنامه در لینک زیر به صورت آنلاین طراحی شده و رایگان امکان تهیه و اجرا را دارد.

برای تهیه و فعال سازی به بخش فرم های آماده در پنل کاربری خود در سایت پرسشنامه آنلاین مراجعه کنید.

پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)