معرفی پرسشنامه آنلاین در کتاب کاربردهای اینترنت در پژوهش‌های کیفی و کمی

  • زمان مطالعه: ۵دقیقه

کتاب کاربردهای اینترنت

کتاب کاربردهای اینترنت در پژوهش‌های کیفی و کمی تالیف رحیم علیجانی، علی‌اکبر خاصه، پرویز پادمهر و ناصر صادقیان (اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور) کتاب ۲۸۳ صفحه‌ای است که توسط انتشارات مصلی در سال 1395 منتشر شده است. مباحث این کتاب با مبانی نظری تحقیق در وب شروع شده و در ادامه در مورد مزایا و مشکلات پژوهش‌های تحت وب، مبانی عملی تحقیق در وب، ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها در وب و نمونه‌گیری در پیمایش‌های اینترنتی بحث شده است. در انتهای این کتاب نیز در مورد مصاحبه در وب، مشاهده در وب و پرسشنامه در وب مطالبی ارائه شده است.
در صفحه ۲۲۳ این کتاب که در مورد پرسشنامه وب است, وب‌سایت‌های مطرح در دنیا در زمینه طراحی پرسشنامه اینترنتی معرفی شده, و اشاره شده: برخی از خدمات طراحی پرسشنامه آنلاین ممکن است ویژگی‌های زبان فارسی را پشتیبانی نکنند. در زبان فارسی نیز سایت پرسشنامه آنلاین، به عنوان نخستین سایت فارسی زبان برای طراحی پرسشنامه آنلاین، امکان طراحی پرسشنامه توسط پژوهشگران را در محیطی زیبا و ساده و بدون نیاز به آگاهی از فنون طراحی وبسایت فراهم میکند و با توجه به اینکه تمام قابلیتهای زبان فارسی را دارا می‌باشد گزینه خوبی برای طراحی پرسشنامه آنلاین به شمار می‌رود. 

جلد کتاب کاربردهای اینترنت در پژوهشهای کیفی و کمیصفحه ای از کتاب کاربردهای اینترنت در پژوهشهای کیفی و کمی که به پرسشنامه آنلاین اشاره شده است