قواعد کلی هنگام نوشتن سوالات

  • زمان مطالعه: ۳دقیقه
  • پرهیز از جهت دهی به پاسخ ها. "بهتر نیست بگوییم که...", " منصفانه نیست بگوییم که..."

  • خاص باشید. از کلماتی مانند " معمولا", "اغلب", یا "به طور منظم" پرهیز کنید- چرا که ایده هر کس از معمولا، اغلب یا به طور منظم ممکن است متفاوت باشد.

  • از عبارات خاص یک صنف یا عبارات مصطلح پرهیز کنید. مطمئن شوید که زبان شما برای همه سطوح سواد قابل فهم است. به یاد داشته باشید که زبان پرسشنامه ممکن است زبان دوم برخی مخاطبان باشد و به آن مسلط نباشند.

  • از سوالات دوتایی در یک سوال پرهیز کنید. " آیا شما از بازی بدمینتون و تنیس لذت می برید؟" در هر لحظه از زمان تنها یک سوال بپرسید.

  • از استفاده تودر توی عبارات منفی بپرهیزید. برای مثال به جای سوال از مخاطب در مورد اینکه آیا با عبارت منفی، "سیگار کشیدن در مکان های عمومی نباید قدغن شود؟" موافق است، از عبارت مثبت، " سیگار کشیدن در مکان های مثبت باید قدغن شود؟" استفاده کنید.

  • تعصب را حداقل کنید. مردم برخی اوقات به سوالات به طریقی پاسخ می دهند که قابل قبول اجتماع باشد. برای مخاطبان ساده تر است که مقررات اجتماعی را با بکار گیری با ملاحظه سوالات قبول کنند. برای مثال," شما چند بار سرعت مجاز را به خاطر اینکه دیرتان شده بوده شکسته اید؟" می تواند بصورت,"آیا تا به حال تحت فشار قرار گرفته اید که با سرعت بیش از حد مجاز به منظور رسیدن به یک قرار رانندگی کنید؟" بیان شود. سپس شما می توانید بپرسید،" چند بار شما رسیدن به قرار را به حفظ سرعت مجاز ترجیح داده اید؟"

  • سوالات دشوار یا ناراحت کننده را مدیریت کنید. برای تشویق به پاسخ بیشتر به سوالات دشوار، توضیح دهید که چرا نیاز به دانستن چنین اطلاعاتی دارید. مثلا، " بسیار کمک کننده خواهد بود اگر شما اطلاعاتی در مورد خودتان بدهید تا بتوانیم پاسخ های شما را در زمینه ... به کار گیریم"

  • مطمئن شوید که انتخابهای متقابلا انحصاری هستند. برای مثال، " چند سال در این آکادمی کار کرده اید: 0-5, 6-10, 11-15, بالای 15" را به جای " 0-5, 5-10, 10-15..." به کار گیرید.

منبع: ISLAB: Amirkabir University of Technology