پرسشنامه هاي آماده

پرسشنامه آنلاين با هدف ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به پژوهشگران و محققان تعدادي پرسشنامه آماده به صورت آنلاين طراحي کرده است. براي استفاده از اين پرسشنامه ها وارد بخش کاربري خود شده و در قسمت فرمهاي آماده پرسشنامه مورد نظر خود را دانلود و در صفحه خود قرار دهيد. اين پرسشنامه ها رايگان هستند.

با تهیه اين پرسشنامه‌ها مي‌توانيد آن را به ليست پرسشنامه‌هاي خود اضافه کرده و در صورت نياز تغييراتي روي آن انجام دهيد و به کاربران خود ارسال کنيد. برای اجرای پرسشنامه با توجه به تعداد پاسخهای درخواستی، یکی از تعرفه های سایت را انتخاب و خریداری کنید. 

برای راهنمایی بیشتر از راه های ارتباطی در صفحه تماس با ما و یا پاسخگوی آنلاین استفاده کنید.

ليست پرسشنامه هاي آماده

1. پرسشنامه شخصیتی چندمحوری مینه‌سوتا (MMPI)

2. پرسشنامه شخصیتی برن رویتر Bern Royter

3. آزمون شخصیتی SCL90 یا Symptom Checklist 90

4. پرسشنامه ابعاد موفقيت پاركر و كازماير

5. پرسشنامه اضطراب کتل

6. پرسشنامه امید میلر (MHS)

7. پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی

8. پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند

9. پرسشنامه مسئولیت پذیری

10. مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون

11. پرسشنامه جو عاطفی خانواده

12. پرسشنامه راهبردهای مقابله ای توسط بیلینگز و موس

13. پرسشنامه الگوی ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک

14. پرسشنامه سنجش روابط متقابل

15. پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن

16. پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر

17. پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس Dass 42

18. مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف–فرم کوتاه (RSPWB-SF)

19. پرسشنامه مقیاس دشواري هاي تنظیم هیجانی (DERS)

20. پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر

21. پرسشنامه ی پذیرش و عمل (AAQ- II )

22. پرسشنامه احساس انسجام فلنسبرگ

23. مقیاس چندبعدي حمایت اجتماعي ادراک شده

24. پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس

25. مقیاس اسناد دینی(RAS)

26. پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS)

27. پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)

28. پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز ۲۰۰۷

29. آزمون انگیزه پیشرفت باهارگاوا

30. مقیاس فرزندپروری ادراک شده

31. پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس 21- DASS