پرسشنامه هاي آماده

پرسشنامه آنلاين با هدف ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به پژوهشگران و محققان تعدادي پرسشنامه آماده به صورت آنلاين طراحي کرده است. براي استفاده از اين پرسشنامه ها وارد بخش کاربري خود شده و در قسمت فرمهاي آماده پرسشنامه مورد نظر خود را دانلود و در صفحه خود قرار دهيد. اين پرسشنامه ها رايگان هستند.

ليست پرسشنامه هاي آماده

1. پرسشنامه شخصیتی چندمحوری مینه‌سوتا (MMPI)

2. پرسشنامه شخصیتی برن رویتر Bern Royter

3. آزمون شخصیتی SCL90 یا Symptom Checklist 90

4. پرسشنامه ابعاد موفقيت پاركر و كازماير

5. پرسشنامه اضطراب کتل

6. پرسشنامه امید میلر (MHS)

7. پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی