طرح تحقیق چیست؟ (۱۲ اصل کلیدی برای تحقیق پیمایشی)

  • زمان مطالعه: ۱۰دقیقه

برای ایجاد هر نظرسنجی باید تفکر زیادی کرد. در این صورت، شما به احتمال زیاد دقیق‌ترین نتایج و بهترین نرخ پاسخ را در نظرسنجی‌ها دریافت خواهید کرد. ایجاد نظرسنجی به صورت استراتژیک چیزی است، که ما آن را طرح تحقیق می‌نامیم، و به چارچوب روش ها و تکنیک‌های تحقیق بازار که توسط تحقیق انتخاب شده است اشاره دارد. در این مطلب، به طرح تحقیق و انواع مختلف طرحهای  تحقیق اشاره خواهیم کرد.

طرح تحقیق در پرسشنامه آنلاین چیست؟
 

طرح تحقیق چیست؟

تعریف رسمی طرح تحقیق از فرهنگ لغت انجمن روان‌شناسی آمریکا این است: «یک برنامه استراتژیک از رویه‌هایی که باید در طول یک مطالعه به منظور دستیابی به نتایج معتبر دنبال شود، با توجه خاص به انتخاب شرکت‌کننده و انتساب به شرایط، جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل و بررسی داده‌ها." مرحله طراحی هر نظرسنجی تعیین می کند، که از کدام ابزار استفاده شود، و نحوه استفاده از آنها به چه شکلی است. هنگام شروع به انجام تحقیق، مشکل یا چالشی که یک سازمان با آن مواجه است، طرح تحقیق را مشخص می کند، نه اینکه طرح تحقیق در صدد حل مشکل سازمان باشد.

12 اصل کلیدی طراحی تحقیق پیمایشی:

یک طرح پژوهشی تاثیرگذار شامل دوازده اصل حیاتی است. بنابراین، با پرداختن به این اصول از قبل، محققان می توانند نظرسنجی‌های خود را برای موفقیت تنظیم کنند.
1.    بیانیه هدف: این اطمینان می دهد که همه افراد درگیر در مطالعه در مسیر دستیابی به هدف نظرسنجی هستند.
2.    تکنیک های پیاده سازی: این می تواند به این معنی باشد که آیا نظرسنجی از طریق تلفن، حضوری، آنلاین یا انواع دیگر روش های نظرسنجی انجام می شود.
3.    جمعیت‌شناسی: به دنبال نظرسنجی از چه کسانی هستیم؟ جمعیت عمومی یا بخش خاصی از بازار (سن، نژاد، وضعیت تأهل، درآمد، تحصیلات و غیره)
4.    سوال بدون سوگیری: هنگام ایجاد یک نظرسنجی، محققان باید در مورد داده‌هایی که انتظار دارند جمع آوری کنند، مفروضاتی ایجاد کنند. با این حال، سؤالات باید به گونه ای شکل بگیرند که آنها را بی طرف نگه دارد تا سوگیری نظرسنجی وارد تحقیق نشود.
5.    انواع سوالات نظرسنجی: آیا سؤالات باز، چند گزینه ای، در مقیاس لیکرت خواهند بود؟ از آنجایی که راه‌های زیادی برای طرح سؤال در نظرسنجی وجود دارد، محققان می‌خواهند در این مورد تصمیم بگیرند. البته استفاده از چندین نوع سوال نیز یک گزینه است. 

مزایا و معایب استفاده از سوال باز در پرسشنامه

6.    اعتراضات احتمالی شرکت کنندگان: ممکن است شخصی از شرکت در مطالعه یا نظرسنجی امتناع کند؟ با شناسایی دلایل بالقوه از قبل، محققان می توانند آنها را زودتر از بین ببرند.
7.    ملاحظات محیطی: این به جایی اشاره دارد که مطالعه از نظر فیزیکی و اجتماعی انجام می شود، به عنوان مثال، در یک محیط کنترل شده (مانند یک آزمایشگاه یا اتاق گروه متمرکز) یا در خیابان.
8.    جدول زمانی برای تکمیل: مطالعه چقدر طول خواهد کشید؟ به عنوان مثال، آیا این یک بررسی سریع طرح تحقیق مقطعی خواهد بود یا یک مطالعه طولی مداوم؟
9.    روایی نتایج: تعیین اینکه چگونه محققین حداقل سطوح سوگیری نظرسنجی را در روش جمع آوری داده ها برای بهبود اعتبار داخلی و خارجی تحقیق تضمین می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روایی نتایج روی متن زیر کلیک کنید: اعتبار اندازه گيري (روايي) ابزار اندازه گيري
10.    پایایی نتایج: هنگامی که تحقیقات به طور منظم انجام می شود، محققان شروع به انتظار نتایج مشابه در هر بار می‌کنند. بنابراین، طراحی تحقیق باید نحوه تشکیل سؤالات تحقیق را برای اطمینان از نتایج استاندارد نشان دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پایایی نتایج روی متن زیر کلیک کنید: قابليت اعتماد (پايايي) ابزار اندازه گيري
11.    نگرانی های امنیتی: این موضوع به این امر می‌پردازد که چگونه محققان از پاسخ‌های شرکت‌کنندگان محافظت می‌کنند و اغلب توسط تکنیک اجرای نظرسنجی تعیین می‌شود.
12.    تجزیه و تحلیل و اندازه گیری: چه نوع تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد؟ و چگونه نتایج را اندازه گیری و گزارش خواهید کرد؟