چگونه پروژه‌ی تحقیقاتی خود را تعریف کنیم؟!

  • زمان مطالعه: ۵دقیقه

اولین قدم برای شروع یک پروژه‌ی تحقیقاتی تعریف آن است. پیش از آنکه درباره‌ی تحقیق خود فکر کنید، باید سوالهای زیر را از خود بپرسید:

1.    چرا تصمیم گرفته‌ام تحقیق انجام دهم؟

چنانچه پاسخ این پرسش آن باشد که تحقیقی را انجام می دهم چون استاد یا رئیس من چنین خواسته است، باید به این بیندیشید که چگونه در طول تحقیق از انگیزه ی لازم برخوردار خواهید ماند. مهم ترین موضوع آن است که به مضوع علاقه‌مند باشید.

2.    چگونه می توانم به موضوع تحقیقم علاقه مند بمانم؟

بی گمان پاسخ به این پرسش آن است که موضوعی را انتخاب کنید که به آن علاقه دارید. اگر در محدوده ی موضوع تحقیق حق انتخاب دارید خلاق باشید و در این باره به موضوعی بیندیشید که شما را به خود جذب می کند. اما اگر موضوع را نه خودتان بلکه دیگران برای شما انتخاب کرده‌اند، تلاش کنید دست کم روش تحقیقی را انتخاب کنید که با علایق شما سازگار باشد. طی نوشته هایی در سایت پرسشنامه آنلاین شما را با روشهای متعدد و مختلفی آشنا خواهیم کرد، به این ترتیب قادر خواهید بود از میان این روشها مواردی را که به آنها علاقه مند هستید پیدا کنید.

3.    چه ویژگی های شخصی دارم که می تواند در تکمیل تحقیقاتم به من کمک کند؟

هنگامی که برای تحقیق خود برنامه ریزی می کنید، درباره‌ی ویژگیهای شخصی خودتان فکر کنید. چیزهای مطلوب و نامطلوب خود و نقاط قوت و ضعفتان را در نظر بگیرید. هر یک از این ویژگی های شخصی شما را به نوع خاصی از تحقیق رهنمون می کند.

4.   چه مهارتها یا تجربه هایی دارم که می تواند مرا در انجام تحقیق یاری دهد؟

اگر انجام تحقیق ماهیت کار شماست، می توان گفت که بخت به شما روی کرده است، زیرا با تحقیق، هم کارتان را به انجام می رسانید و هم از تجربه هایی بهره مند خواهید شد که در انجام هر پروژه‌ی تحقیقی دیگر نیز به کارتان خواهد آمد. به این نوع تجربه، تجربه روا گفته می‌شود و شایسته است در برنامه ریزی تحقیق خود بیشترین بهره را از آن ببرید حتی اگر انجام پروژه‌ی تحقیقاتی ماهیت کار شما نباشد، باز هم قطعا هر یک از شما دارای مهارتها و تجربه های دیگری هستید که در این مسیر یاریتان خواهند کرد.