قالبهای جدید پرسشنامه آنلاین

در پی درخواستهای مکرر کاربران و با هدف زیباسازی محیط پرسشنامه ها، قالبهای جدید پرسشنامه ها به پروفایل کاربران اضافه شد. در قالبهای جدید امکان انتخاب رنگ و فونت نیز وجود دارد. شایان ذکر است در حال حاضر به صورت پیش فرض قالب چابک برای کاربران فعال شده است بنابراین ظاهر پرسشنامه کاربران متفاوت تر از قبل خواهد بود. بدیهی است در متن پرسشنامه های کاربران تغییری ایجاد نشده است. 
برای تغییر قالب پرسشنامه خود می توانید در داشبود مدیریتی از زبانه پروفایل اقدام نمایید.