جنبه‌هاي مثبت و منفي ضروري کردن پاسخها در پرسشنامه آنلاين

  • زمان مطالعه: ۳دقیقه

ضروری کردن سوالات

فرض کنيد شما پرسشنامه خود را تهيه کرده‌ايد و آماده اجراي آن هستيد. اما يک نکته ظريف وجود دارد: اگر بعضي از پاسخ دهندگان از پاسخ به بعضي سوالات شما امتناع ورزند چه خواهيد کرد؟ خب پاسخ ساده است. راه حلي براي اين مورد در پرسشنامه آنلاين وجود دارد. در هنگام طراحي پرسشنامه در تنظيمات پرسش مورد نظر، پاسخ دادن به اين سوال را ضروري کنيد. يعني بدون پاسخ دادن به سوال امکان ارسال پرسشنامه يا حتي ورود به صفحات بعدي (در پرسشنامه‌هاي چند صفحه‌اي) وجود نداشته باشد.

اما صبر کنيد. مشکل به اين سادگي حل نمي شود: پژوهشها نشان مي‌دهد ضروري کردن پاسخهاي پرسشنامه، جنبه‌هاي منفي هم دارد. فرض کنيد در پرسشنامه‌تان اين سوال را مطرح کرده‌ايد: "دوچرخه شما چه رنگي است؟" و پاسخ به اين سوال را ضروري در نظر مي‌گيريد. حال اگر کاربر شما اصلا دوچرخه نداشته باشد پاسخ دادن به پرسشنامه شما براي او اذيت کننده است و ممکن است از پاسخ دادن به تمام سوالات منصرف شود.

همچنين اگر شما سوالات شخصي در پرسشنامه مطرح کنيد که کاربر شما مايل به پاسخ دادن به آن نباشد، آن موقع تکليف چيست؟ تحقيقات جديد نشان داده است که 35 درصد از کاربران زماني که مجبور شوند به سوالات شخصي و محرمانه پاسخ دهند، از پاسخ دادن به کل سوالات منصرف مي‌شوند. مشکل ديگر اين است که اگر کاربر شما مجبور به پاسخ دادن به سوالات شخصي و محرمانه باشد ممکن است پاسخ نادرست بدهد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود اولا در مورد اينکه پاسخ به تمام سوالات را ضروري کنيد، تامل بيشتري به خرج دهيد و ثانیا اگر قصد دارید اين گزينه را در دستور کار خود قرار دهید بهتر است در گزينه‌هاي اين نوع سوالات از واژه‌هايي مانند "نمي‌دانم" يا "مايلم به اين سوال پاسخ ندهم" استفاده کنید.