طول پرسشنامه شما چقدر بايد باشد؟

  • زمان مطالعه: ۶دقیقه

برای تکمیل نظرسنجی رضایت مشتری در مورد تجربه خرید اخیر چقدر وقت می خواهید صرف کنید؟ در نظر سنجی که توسط تیم منابع انسانی شما در مورد رضایت کارکنان توزیع شده است چقدر زمان می گذارید؟ از دوستان خود که رویدادی را که شما در آن شرکت کرده اید میزبانی کرده اند و نظرات آنها را می خواهید چطور؟
درک مخاطب هنگام ایجاد نظرسنجی مهم است و می تواند به تصمیم گیری در مورد طول نظرسنجی و جزئیات محتوا کمک کند. از آنجا که پاسخ دهندگان نظرسنجی انگیزه های متفاوتی برای پاسخگویی به نظرسنجی ها دارند، تحمل آنها برای مدت زمان نظرسنجی متفاوت خواهد بود. در شرایط ایده آل و بیش از یک نمونه بزرگ و تصادفی از پاسخ ها، میانگین زمان لازم برای پاسخگویی به یک سوال نباید بر اساس طول نظرسنجی متفاوت باشد، بنابراین یک رابطه خطی بین تعداد سوالات در یک نظرسنجی و زمان لازم برای تکمیل نظر سنجی باید وجود داشته باشد.

با این حال، ممکن است تعجب آور نباشد که رابطه بین تعداد سوالات در یک نظرسنجی و زمان صرف شده برای پاسخ دادن به هر سوال خطی نیست. هرچه سوالات بیشتری بپرسید، پاسخگویان به طور متوسط زمان کمتری برای پاسخ دادن به هر سوال اختصاص می دهند. هنگامی که پاسخ دهندگان شما، از نظر روش شناسی ، "رضایت بخش" یا "سرعت بخشیدن" از طریق نظرسنجی را آغاز می کنند - کیفیت و قابلیت اطمینان داده های شما ممکن است آسیب ببیند. 

آیا همیشه می توانیم فرض کنیم که نظرسنجی‌های طولانی‌تر حاوی پاسخ های دقیق تری است؟ نه همیشه، زیرا بستگی به نوع نظرسنجی، مخاطب و رابطه پاسخ دهندگان با محقق و سایر عوامل دارد. با این حال، داده‌ها نشان می دهد که هرچه یک نظرسنجی طولانی تر باشد، پاسخ دهندگان زمان کمتری برای پاسخگویی به هر سوال اختصاص می دهند. برای نظرسنجی‌های بیش از 30 سوال، میانگین مدت زمانی که پاسخ دهندگان برای هر سوال صرف می کنند تقریباً نیمی از آن است در مقایسه با نظرسنجی‌های کمتر از 30 سوال.

حال باز این سوال مطرح می شود که،

بهتر است طول پرسشنامه چقدر باشد:

پاسخ دقيق به اين سوال دشوار است. چرا که ملاحظات زيادي را بايد در نظر داشت: از موضوع تحقيق تا اشخاصي که مورد پژوهش قرار مي‌گيرند و نوع سوالات پرسشنامه مي‌توانند در اين امر تاثير گذار باشند.

اما بررسي پرسشنامه‌هاي 2 سال اخير سايت سروي مانکي (يکي از مهمترين سايتهاي طراحي و اجراي پرسشنامه‌هاي آنلاين) که 26000 پرسشنامه را دربر مي‌گيرد، نشان مي‌دهد 50 درصد پرسشنامه‌هاي ايجاد شده در اين سايت 12 سوال و کمتر دارند! حتي اگر درصد بالاتری را بررسی کنیم به نتايج جالبتري مي‌رسيم. 75 درصد پرسشنامه‌ها 21 سوال و کمتر دارند و 90 درصد پرسشنامه‌ها 31 سوال و کمتر دارند.

طول پرسشنامه شما چقدر بايد باشد؟

نکته اصلي اينجاست: براي اينکه به داده‌هاي مورد نياز خود دسترسي پيدا کنيد لازم نيست پاسخ دهندگان را در ميان انبوهي از سوالات غرق کنيد. همانطور که اشاره شد اکثر مشتريان سروي مانکي تنها با چند سوال، داده‌هاي مورد نياز خود را استخراج مي‌کنند.

با اينکه بررسي جامعي بر روي پرسشنامه‌هاي طراحي شده در سايت پرسشنامه آنلاين انجام نشده است اما تجربه کاري نشان مي‌دهد ميانگين پرسشهاي هر پرسشنامه حدود 40 تا 50 سوال مي‌باشد. اين حجم سوالات پاسخهاي سطحي و با کيفيت پايين را به همراه خواهد داشت و مي‌تواند کل پژوهش را با چالش مواجه کند.