طول پرسشنامه شما چقدر بايد باشد؟

پاسخ دقيق به اين سوال دشوار است. چرا که ملاحظات زيادي را بايد در نظر داشت: از موضوع تحقيق تا اشخاصي که مورد پژوهش قرار مي‌گيرند و نوع سوالات پرسشنامه مي‌توانند در اين امر تاثير گذار باشند.

اما بررسي پرسشنامه‌هاي 2 سال اخير سايت سروي مانکي (يکي از مهمترين سايتهاي طراحي و اجراي پرسشنامه‌هاي آنلاين) که 26000 پرسشنامه را دربر مي‌گيرد، نشان مي‌دهد 50 درصد پرسشنامه‌هاي ايجاد شده در اين سايت 12 سوال و کمتر دارند! حتي اگر درصد بالاتری را بررسی کنیم به نتايج جالبتري مي‌رسيم. 75 درصد پرسشنامه‌ها 21 سوال و کمتر دارند و 90 درصد پرسشنامه‌ها 31 سوال و کمتر دارند.

نکته اصلي اينجاست: براي اينکه به داده‌هاي مورد نياز خود دسترسي پيدا کنيد لازم نيست پاسخ دهندگان را در ميان انبوهي از سوالات غرق کنيد. همانطور که اشاره شد اکثر مشتريان سروي مانکي تنها با چند سوال، داده‌هاي مورد نياز خود را استخراج مي‌کنند.

با اينکه بررسي جامعي بر روي پرسشنامه‌هاي طراحي شده در سايت پرسشنامه آنلاين انجام نشده است اما تجربه کاري نشان مي‌دهد ميانگين پرسشهاي هر پرسشنامه حدود 40 تا 50 سوال مي‌باشد. اين حجم سوالات پاسخهاي سطحي و با کيفيت پايين را به همراه خواهد داشت و مي‌تواند کل پژوهش را با چالش مواجه کند.