هفت ترفند براي تشويق پاسخ دهندگان

  • زمان مطالعه: ۶دقیقه

2. اندازه سوالات جدولي را محدود کنيد: سوالات جدولي امکاني را براي پاسخ دهندگان فراهم مي‌کند تا به راحتي به سوالات، پاسخ دهند. اما طولاني شدن اين جدول مي‌تواند گيج کننده باشد.
نکته: به عنوان يک اصل کلي تعداد سوالات جدولي را به 5 ستون و 10 سطر و حتي کوتاهتر محدود کنيد.

3. سوالات غيرضروري را نپرسيد: به ياد داشته باشيد که هر سوالي مناسب تمام پاسخ دهندگان نيست. اگر شما سوالي بپرسيد پاسخ دهنده مجبور خواهد شد به آن سوال جواب دهد بدون اينکه اعتقادي به پاسخ خود داشته باشد.
نکته: اگر سوالي براي پژوهش شما ضروري نيست از مطرح کردن آن صرفنظر کنيد.

4. به پژوهش خود تنوع ببخشيد: زماني که شما يک نوع سوال را به کرات بپرسيد پاسخ دهنده انگيزه خود را از دست خواهد داد. اگر شما نياز داريد يک نوع سوال را بارها به طرق مختلف مطرح کنيد سعي کنيد بخش بندي کنيد يا بين سوالات ديگر پخش کنيد.
نکته: در صورت امکان از انواع مختلف سوالات، کلمات مختلف، جدا کننده بخش و جدا کننده صفحه استفاده کنيد. به عنوان مثال شما مي‌توانيد سوالات رتبه‌بندي و چندگزينه‌اي را با يک پرسش باز از هم جدا کنيد.

5. در مورد ترتيب سوالات هوشمندانه عمل کنيد: احتمال کمتري وجود دارد که پاسخ دهندگان به سوالات انتهايي، پاسخهاي بي کيفيتي را بدهند. به طور کلي بهتر است سوالات آسان و ضروري در ابتداي پرسشنامه قرار داده شود و سوالاتي که نياز به تمرکز و زمان بيشتري دارد در انتهاي پرسشنامه قرار گيرد.

6. سوالات مبهم، پاسخهاي مبهم به همراه دارد: نوع پرسشي که شما مطرح مي‌کنيد، نوع پاسخهاي احتمالي را مشخص مي‌کند. اگر شما براي سوال باز خود توضيح کافي ندهيد، احتمالا پاسخهاي داده شده براي شما سودمند نخواهد بود.
نکته: تنها زماني از سوالات باز استفاده کنيد که خواهان فيدبک هستيد ويا به دنبال پاسخي با انشاي کاربر هستيد و يا منتظر جوابهاي غيرمنتظره هستيد. در عوض سوالات بسته را زماني مطرح کنيد که بخواهيد به کاربران خود شفافيت و آگاهي بيشتري در مورد نحوه پاسخ بدهيد.

7. به وقت پاسخ دهندگان خود احترام بگذاريد: پرسشنامه طولاني و خسته کننده پاسخ دهندگان شما را نااميد خواهد کرد و باعث مي‌شود آنها از پاسخ دادن منصرف شوند. پرسشنامه خود را حتي‌الامکان کوتاه و کاربرپسند طراحي کنيد.
نکته: قبل از ارسال پرسشنامه به کاربران خود، يکبار خودتان به آن پاسخ دهيد تا زمان تقريبي پر شدن پرسشنامه را تخمين بزنيد.