دستيابي به پاسخ هاي موثر در پرسشنامه آنلاين

يکي از بزرگترين مزيت هاي پژوهش هاي آنلاين آسان بودن پاسخدهي است. تنها با چند کليک ساده پاسخ دهندگان مي‌توانند اطلاعاتي که به آن نياز داريد را براي شما ارسال کنند.
اما هنگامي که پاسخ دادن بسيار ساده و آسان است، شما بايد از اينکه پاسخ دهندگان زمان کافي براي فکر کردن در مورد پاسخها مي‌گذارند، اطمينان داشته باشيد. موقعي که پاسخ دهندگان زمان لازم (اما نه کافي) براي پاسخ دادن به سوالات صرف مي‌کنند بنابراين توجه لازم به پاسخهايشان را ندارند که به آنها «پاسخ دهندگان با رضايت حداقلي» مي‌گوييم. «رضايت حداقلي» مشکل اکثر پژوهشگران است که منجر به داده‌هاي با کيفيت پايين مي‌شود و بنابراين بر روي نتايج پژوهش تاثيرگذار است.
خوشبختانه راههايي وجود دارد که بوسيله آن پژوهشگران مي‌توانند پاسخ دهندگان را تشويق کنند تا پاسخهاي عميق و درست به سوالات بدهند که در نوشته‌هاي بعدي به آنها خواهيم پرداخت.

منبع: www.surveymonkey.com