ترتیب سوالات در طراحی پرسشنامه

  • زمان مطالعه: ۳دقیقه

هنگامیکه لیست سوالاتتان را تهیه می کنید، نیاز است که به ترتیب آنها نیز بیاندیشید. چند قانون کلی عبارتند از:

  • برخی آیتم های مهم را در نیمه اول پرسشنامه قرار دهید. بسیاری از مردم، پرسشنامه را کامل نمی کنند. این تضمین خواهد کرد که شما بیشتر اطلاعات مهم را از این دسته مخاطبان خواهید گرفت.
  • با سوالات ناراحت کننده شروع نکنید. مخاطبان ممکن است همان ابتدای کار منصرف شوند.
  • با سوالات آسان شروع کنید. این مخاطبان را تشویق می کند که با پرسشنامه پیش روند.
  • از کل به جز بروید.
  • از سوالات واقعی به انتزاعی بروید.
  • از سوالات بسته به سوالات باز بروید.
  • اطلاعات فردی و شخصی را به انتها منتقل کنید.

مقیاس پرسشنامه

هنگام استفاده از سوالات نوع رتبه بندی و یا مقیاس دادن به سوالات (مانند طیف لیکرت) موارد زیر را در نظر داشته باشید:

•    از استفاده از انواع مختلف مقیاس های مختلف در یک پرسشنامه خودداری کنید.
•    مطمئن شوید که مقیاس مورد استفاده شما برای هر موردی که از افراد می خواهید به آنها امتیاز دهند، کار می کند.
•    مقیاس لیکرت به طور مداوم از چپ به راست، به عنوان مثال ، از 1 تا 5 یا از مثبت به منفی در طول پرسشنامه.
•    در بیشتر موارد، از مقیاس بین چهار تا پنج امتیاز (حداکثر ده) استفاده کنید. مقیاس دقیق و طولانی ممکن است از آنچه واقعاً نیاز دارید حساس تر باشد و زمان بیشتری برای تجزیه و تحلیل نیاز داشته باشد. اغلب، وقتی یافته های مقیاس های بلندتر گزارش می شوند، نقاط مقیاس دقیق از بین می روند.
•    ممکن است از یک نقطه خنثی مرکزی استفاده کنید، اما اگر می خواهید از پاسخ دهندگان به انتخاب گزینه میانی یا خنثی اجتناب کنید، از تعداد نقاط مقیاس زوج استفاده کنید. متقاعد کردن پاسخ دهنده به هر طرف ممکن است در صورت بی طرف بودن داده های نامعتبر ارائه دهد. هنگام آزمایش آزمایشی پرسشنامه، می توانید تأثیر انتخاب خود را آزمایش کنید.
•    هر نقطه را در مقیاس عددی توضیح دهید زیرا این به کاربران کمک می کند منظور شما را دقیقاً بفهمند و داده های با کیفیت بهتری در اختیار شما قرار می دهد. همچنین تجزیه و تحلیل و ارائه آسان تر خواهد بود.
•    در صورت لزوم ، از گزینه "نمی دانم" یا "غیر قابل اجرا" برای جلوگیری از عدم پاسخ اجتناب کنید. از سوی دیگر، این ممکن است به پاسخ دهندگان این امکان را بدهد که از پاسخگویی به سوالات خودداری کنند.
•    در بیشتر موارد، مقیاس متوازن، با تعداد برابر جملات مثبت و منفی را انتخاب کنید.
•    اگر مقیاس نامتعادل (مثلاً ضعیف ، متوسط ، خوب ، بسیار خوب ، عالی) را انتخاب می کنید ، توجه داشته باشید که این ممکن است پاسخ ها را دچار سوگیری کند.
•    از به کار بردن کلماتی مانند "مکرر" یا "به ندرت" خودداری کنید. در عوض، منظور شما از استفاده از گزینه هایی مانند "حداقل یک بار در هفته" ، یا "کمتر از یک بار در سال" را توضیح دهید.
•    از به کار بردن سوالات مقیاس زیاد خودداری کنید زیرا افراد از آنها خسته می شوند.