نوشته‌ها

porseshnameonlie Favicon

تفسیر نتایج پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه‌ای در معلمین

پرسشنامه عوامل ایجاد استرس حرفه‌ای در معلمین دارای 16 سوال است . این پرسشنامه به وسیله «مک‌کورمیک و آیرس» برای سنجش عوامل ایجاد استرس حرفه‌ای در معلمین مورد استفاده قرار می‌گیرد و پاسخهای آن بر اساس طیف لیکرت ارزیابی می‌شود.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

خیلی زیاد 5 امتیاز، زیاد 4 امتیاز، متوسط 3 امتیاز، کم 2 امتیاز و خیلی کم 1 امتیاز

جمع امتیازات خود را محاسبه کنید.

موارد 1 تا 4 به بررسی ابعاد استرس‌زای دانش‌آموزان می‌پردازد که حداکثر امتیاز آن 20 است
موارد 5 تا 9 به بررسی ابعاد استرس‌زای مدرسه می‌پردازد که حداکثر امتیاز آن 25 است
موارد 10 تا 14 به بررسی ابعاد استرس‌زای خارجی می‌پردازد که حداکثر امتیاز آن 25 است
موارد 15 تا 16 به بررسی ابعاد استرس‌زای شخصی می‌پردازد که حداکثر امتیاز آن 10 است

هر چه امتیاز شما در هر یک از ابعاد استرس حرفه‌ای به حداکثر امتیاز نزدیک‌تر باشد، نشان می‌دهد که آن بعد، نقش بیشتری در ایجاد استرس در شما دارد.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به دانلود آن کنید (این پرسشنامه رایگان است) [/box]