نوشته‌ها

پرسشنامه خلاقیت عابدی

برای استفاده از پرسشنامه و اجرای آنلاین می توانید در سایت پرسشنامه آنلاین [button link=”http://porseshnameonline.com/singup/” color=”orange”] ثبت نام [/button] کنید و از بخش «پرسشنامه ها/ خرید پرسشنامه»، آن را به پرسشنامه‌های خود اضافه کنید و پس از انتشار آن در دامنه (سایت خود) لینک آن را به پاسخ‌دهندگان ارسال کنید و داده‌های خود را گردآوری کنید.

پرسشنامه خلاقیت عابدی

توجه: اين پرسشنامه جهت آشنايي شما با امکانات پرسشنامه آنلاين قرار داده شده است. لطفا از تکميل و ارسال آن خودداري نماييد.

گام 1 از 6

16%

تفسیر نتایج پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ در سال 1979 ابداع گردیده است. این پرسشنامه دارای 50 پرسش است و میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

گزینه‌های انتخابی خود را با توجه به جدول زیر امتیازبندی کنید و سپس جمع امتیازات را محاسبه کنید.

اگر امتیاز محاسبه شده بین 80 تا 100 باشد، شما خیلی خلاق هستید

اگر امتیاز محاسبه شده بین 60 تا 79 باشد، خلاقیت شما بالای متوسط است

اگر  امتیاز محاسبه شده بین 40 تا 59 باشد، خلاقیت شما متوسط است

اگر امتیاز محاسبه شده بین 20 تا 39 باشد، خلاقیت شما زیر متوسط است

اگر امتیاز محاسبه شده بین 19 تا 100- باشد، نشانگر آن است که شما فردی غیرخلاق هستید

عبارات

کاملا موافقم

موافقم

بی نظرم

مخالفم

کاملا مخالفم

1

2-

1-

0

1+

2+

2

2-

1-

0

1+

2+

3

2-

1-

0

1+

2+

4

2+

1+

0

1-

2-

5

2-

1-

0

1+

2+

6

2+

1+

0

1-

2-

7

2+

1+

0

1-

2-

8

2-

1-

0

1+

2+

9

2+

1+

0

1-

2-

10

2+

1+

0

1-

2-

11

2+

1+

0

1-

2-

12

2+

1+

0

1-

2-

13

2-

1-

0

1+

2+

14

2-

1-

0

1+

2+

15

2+

1+

0

1-

2-

16

2-

1-

0

1+

2+

17

2-

1-

0

1+

2+

18

2+

1+

0

1-

2-

19

2-

1-

0

1+

2+

20

2+

1+

0

1-

2-

21

2-

1-

0

1+

2+

22

2-

1-

0

1+

2+

23

2-

1-

0

1+

2+

24

2+

1+

0

1-

2-

25

2-

1-

0

1+

2+

26

2-

1-

0

1+

2+

27

2-

1-

0

1+

2+

28

2-

1-

0

1+

2+

29

2+

1+

0

1-

2-

30

2+

1+

0

1-

2-

31

2-

1-

0

1+

2+

32

2-

1-

0

1+

2+

33

2+

1+

0

1-

2-

34

2+

1+

0

1-

2-

35

2-

1-

0

1+

2+

36

2-

1-

0

1+

2+

37

2+

1+

0

1-

2-

38

2+

1+

0

1-

2-

39

2+

1+

0

1-

2-

40

2+

1+

0

1-

2-

41

2-

1-

0

1+

2+

42

2-

1-

0

1+

2+

43

2-

1-

0

1+

2+

44

2-

1-

0

1+

2+

45

2-

1-

0

1+

2+

46

2+

1+

0

1-

2-

47

2+

1+

0

1-

2-

48

2+

1+

0

1-

2-

49

2-

1-

0

1+

2+

50

2+

1+

0

1-

2-

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]