تفسیر نتایج پرسشنامه بررسی کارآفرینی

پرسشنامه بررسی کارآفرینی دارای 22 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی میزان توانایی افراد در کارآفرینی است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

جمع امتیازات خود را محاسبه کنید.

امتیاز بین 90 تا 110 نشان دهنده توانایی عالی در کارآفرینی است

امتیاز بین 82 تا 89 نشان دهنده فرصت خوب برای کسب موفقیت می‌باشد

امتیاز بین 74 تا 81 نشان می‌دهد که شما از توانایی کارآفرینی برخوردارید،‌اما این توانایی نسبتا با ریسک همراه می‌باشد

امتیاز 73 و پایین‌تر نشان دهنده توانایی ضعیف شما در کارآفرینی می‌باشد

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]