slide1_iMac1

دستورالعمل‌های واضح برای افزایش سرعت پاسخ

سرعت پاسختان را با فراهم آوردن اطلاعات و دستورالعملهای واضح بصورت زیر افزایش دهید:

  • مشخص کنید شما چه کسی هستید
  • رئوس مطالب شامل، هدف بررسی و اهمیت پاسخگویی آنها را بیان کنید.
  • توضیح دهید که چگونه پرسشنامه ها بصورت محرمانه و با گمنام نگه داشتن مخاطب بررسی می شوند (مگر آنکه با توافق مخاطب باشد)
  • دستورالعمل واضحی برای چگونگی پاسخگویی به سوالات فراهم آورید- مثلا، آیا یک یا چند پاسخ مورد انتظار شماست، یا آیا پاسخ ها باید رتبه بندی شده باشند- و در اینصورت آیا 1 بالاترین امتیاز است یا پایین ترین؟
  • نحوه بازگرداندن و زمان آن را مشخص کنید.

منبع: ISLAB: Amirkabir University of Technology

anonymity

از چه کسانی باید بپرسید؟

ممکن است بررسی افرادی که می توانند یک پاسخ مفید به پرسشنامه شما بدهند عملی نباشد. در چنین مواردی، نیاز خواهید داشت که یک نمونه از جمعیت خود را برای بررسی انتخاب کنید.

جمعیت- همه اعضای گروهی که شما به آن علاقه مندید.

نمونه- زیر مجموعه ای از جمعیت انتخاب شده برای دریافت پرسشنامه.

مخاطبان- زیر مجموعه ای از نمونه که پرسشنامه را کامل کرده و بر می گردانند.

در هنگام انتخاب نمونه مطمئن شوید که آن نماینده جمعیتی است که مورد مطالعه قرار داده اید. برای مثال آیا همه سن ها، گروه های اجتماعی- اقتصادی، جنسیتها و غیره را پوشش می دهد.

منبع: ISLAB: Amirkabir University of Technology

راهنما-طراحی-پرسشنامه

افزایش شانس موفقیت در طراحی پرسشنامه

هدف طراحی پرسشنامه عبارتست از: 1) بدست آوردن حداکثر پاسخ های ممکن که 2) قابل استفاده و دقیق هستند. برای حداکثر کردن سرعت پاسخ:

  • برای پرسشنامه خود یک عنوان کوتاه و معنی دار انتخاب کنید.
  • پرسشنامه خود را تا حد ممکن کوتاه و مختصر طراحی کنید.
  • در صورت لزوم برای پاسخ گرفتن، انگیزه هایی ایجاد کنید.
  • خلاق باشید- از رنگها و تصاویر برای جذابیت پرسشنامه استفاده کنید.

منبع: ISLAB: Amirkabir University of Technology