تفسیر نتایج پرسشنامه جو نوآوری در سازمان

پرسشنامه جو نوآوری در سازمان دارای 50 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی جو نوآوری در سازمان است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید

چالش/مشارکت: پرسشهای 1 تا 8

آزادی: پرسشهای 9 تا 14

اعتماد: پرسشهای 15 تا 17

زمان ایده: پرسشهای 18 تا 23

تفریح: پرسشهای 24 تا 29

تضادها: پرسشهای 30 تا 35

حمایت از ایده: پرسشهای 36 تا 40

بحث‌ها: پرسشهای 41 تا 46

ریسک پذیری: پرسشهای 47 تا 50

مجموع امتیازات را محاسبه کنید

امتیاز 250-175 نشان دهنده وجود جو نوآوری در سازمان است

امتیاز 175-100 نشان می‌دهد که تا حدودی جو نوآوری در سازمان وجود دارد

امتیاز زیر 100 نشان دهنده عدم وجود جو نوآوری در سازمان می‌باشد

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی

پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی دارای 20 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی نقش فرآیندهای عاطفی و شناختی در مقاومت نسبت به تغییر سازمانی است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

امتیاز خود را برای هر یک از فرایندهای عاطفی و شناختی با توجه به موارد زیر محاسبه کنید:

اضطراب و پریشانی: موارد 1 و 2 و 3 و 20

ارزشمندی، شادی و رضایت از خود: موارد 4 و 5 و 6 و 7

گذشته نگری: موارد 10 و 11 و 18 و 19

خوشبینی: موارد 12 و 13 و 14 و 17

دوری از ابهام: موارد 15 و 16

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

آزمون شخصیتی SCL90 یا Symptom Checklist 90

یکی از پر استفاده ترین ابزارهای تشخیص روان پزشکی  در ایالات متحده آزمون SCL90  است این آزمون شامل 90 سئوال برای ارزشیابی علائم روانی است و به وسیله پاسخگو گزارش می شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید. با استفاده از این آزمون می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد.

این آزمون توسط دارگوئیس و همکارانش در سال 1973 معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلیل های روان سنجی از آن، مورد تجدید نظر قرار گرفته و فرم نهایی آن در سال 1976 تهیه گردید در ایران میرزایی 1359 مطالعه ای برای هنجار یابی آن انجام داده است.

هریک از  سئوالات آزمون از یک طیف 5 درجه ای میزان ناراحتی که از نمره صفر – هیچ – تا چهار – به شدت  می باشد تشکیل شده است سوالات آزمون 9 بُعد مختلف را در بر می گیرد.

  1. شکایات جسمانی                                            SOM                                       Somatization
  2. وسواس و اجبار                               O_C                                        Obsessive –Compulsive
  3. حساسیت در روابط متقابل             INT                                         Interpersonal  Sensitiviti
  4. افسردگی                                                          DEP                                         Depression
  5. اضطراب                                                                  ANX                                         Anxiety
  6. پرخاشگری                                                                HOS                                         Hisility
  7. ترس مرضی                                                PHOB                                        Phobic.Anxiety
  8. افکار پارانوئیدی                                                     PAR                                           Paranoid
  9. روان پریشی                                                      PYS                                           Psychotism

برای استفاده از پرسشنامه و اجرای آنلاین می توانید در سایت پرسشنامه آنلاین [button link=”http://porseshnameonline.com/singup/” color=”orange”] ثبت نام [/button] کنید و از بخش «پرسشنامه ها/ خرید پرسشنامه»، آن را به پرسشنامه‌های خود اضافه کنید و پس از انتشار آن در دامنه (سایت خود) لینک آن را به پاسخ‌دهندگان ارسال کنید و داده‌های خود را گردآوری کنید.

بعد از اضافه کردن پرسشنامه می توانید برای فعال کردن دکمه «ارسال» به ترتیب زیر عمل کنید: 1- بر روی پرسشنامه کلیک کنید تا صفحه ویرایش ظاهر شود، 2- بر روی عنوان پرسشنامه کلیک کنید تا قادر به ویرایش ویژگی های پرسشنامه باشید، 3- بر روی برگه «پیشرفته» کلیک کنید، 4- تیک «منطق شرطی فعال شود» را بردارید.

 

تفسیر نتایج پرسشنامه سازمان یادگیرنده

پرسشنامه سازمان یادگیرنده دارای 60 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی میزان یادگیرنده بودن سازمان است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

مجموع امتیازات را محاسبه کنید.

امتیاز 210 تا 300 نشان می‌دهد که سازمان از ویژگی‌های یک سازمان یادگیرنده برخوردار می‌باشد

امتیاز 120 تا 210 نشان می‌دهد که ویژگیهای سازمان تا حدودی نزدیک به ویژگیهای یک سازمان یادگیرنده است

امتیاز زیر 120 نشان می‌دهد که سازمانی که در آن فعالیت می‌کنید، یک سازمان یادگیرنده نمی‌باشد

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]