پرسشنامه شخصیت آیزنگ Izeng

برای استفاده از پرسشنامه و اجرای آنلاین می توانید در سایت پرسشنامه آنلاین [button link=”http://porseshnameonline.com/singup/” color=”orange”] ثبت نام [/button] کنید و از بخش «پرسشنامه ها/ خرید پرسشنامه»، آن را به پرسشنامه‌های خود اضافه کنید و پس از انتشار آن در دامنه (سایت خود) لینک آن را به پاسخ‌دهندگان ارسال کنید و داده‌های خود را گردآوری کنید.

بعد از اضافه کردن پرسشنامه می توانید برای فعال کردن دکمه «ارسال» به ترتیب زیر عمل کنید: 1- بر روی پرسشنامه کلیک کنید تا صفحه ویرایش ظاهر شود، 2- بر روی عنوان پرسشنامه کلیک کنید تا قادر به ویرایش ویژگی های پرسشنامه باشید، 3- بر روی برگه «پیشرفته» کلیک کنید، 4- تیک «منطق شرطی فعال شود» را بردارید.

 

تفسیر نتایج پرسشنامه تغییر سازمانی

پرسشنامه تغییر سازمانی دارای 22سوال است و هدف آن سنجش ظرفیت یادگیری سازمانی است.

برای هر گزینه به شکل زیر امتیاز دهی کنید

هرگز: 1 امتیاز

گاهی: 5 امتیاز

همواره: 9 امتیاز

امتیازات را جمع کنید.

امتیاز بالاتر از 150: سازمان یک مکان استثنایی برای تغییر برنامه‌ریزی شده است

امتیاز بین 100 تا 150: سازمان یک مکان خوب برای تغییر برنامه‌ریزی شده است

امتیاز بین 50 تا 100: افراد سازمان از تلاش‌ها برای ایجاد تغییر آگاهی دارند، اما کار بیشتری باید انجام شود، برنامه تغییر باید مجددا ارزیابی شود

امتیاز زیر 50: ایجاد تغییر برنامه‌ریزی شده دشوار است

 [box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی

پرسشنامه ظرفیت یادگیری در سازمان دارای 14 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن سنجش ظرفیت یادگیری سازمانی است.

هر یک از ابعاد پرسشنامه در بازه‌های زیر مشخص است:

آزمایش: موارد 1 و 2

ریسک پذیری: موارد 3 و 4

تعامل با محیط خارجی: موارد 5 و 6 و 7

گفتمان: موارد 8 و 9 و 10 و 11

تصمیم‌گیری مشارکتی: موارد 12 و 13 و 14

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

مجموع امتیازات را محاسبه کنید.

امتیاز 50 تا 70 نشان می‌دهد که سازمان از ظرفیت بالایی برای یادگیری برخوردار است.

امتیاز بین 30 تا 50 نشان می‌دهد که ظرفیت یادگیری سازمان تاحدودی بالا می‌باشد

امتیاز زیر 30 نشان می‌دهد که سازمان از ظرفیت پایینی برای یادگیری برخوردار است.

 [box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان

پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان دارای 45 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی ابعاد اصلی اثرگذار بر شرایط یادگیری در سازمان است.

هر یک از ابعاد پرسشنامه در بازه‌های زیر مشخص است:

بازخور و کسب دانش: پرسشهای 1 تا 14

رویکردهای جدید یادگیری و ابزار ارتباطات: پرسشهای 15 تا 25

تحت ارشاد و پرورش قرار گرفتن: پرسشهای 26 تا 34

مربی‌گری سایر کارکنان: پرسشهای 35 تا 41

کسب اطلاعات: پرسشهای 42 تا 45

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

مجموع امتیازات را محاسبه کنید.

امتیاز 155-225 نشان می‌دهد که سازمان کاملا از ویژگی‌ها و شرایط لازم برای یادگیری برخوردار می‌باشد

امتیاز 85-155 نشان می‌دهد که سازمان تا حدودی از ویژگی‌ها و شرایط لازم برای یادگیری برخوردار می‌باشد

امتیاز زیر 85 به این مفهوم است که سازمان از شرایط لازم برای یادگیری برخوردار نمی‌باشد

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]