تفسیر نتایج پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر دارای 42 سوال است که در آن تعریف موفقیت زندگی افراد از دید آنها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

این پرسشنامه شش بعدی موفقیت در زندگی را نشان می‌دهد. ابعاد موفقیت در زندگی عبارتند از:‌
دست‌یابی به مقام و ثروت، ارتباطات خانوادگی، کمک به جامعه، موفقیت شخصی، موفقیت حرفه‌ای و امنیت.

به هر یک از گزینه‌ها به شکل زیر امتیازدهی کنید:
هرگز مهم نیست: 1 امتیاز
گهگاهی مهم است: 2 امتیاز
نسبتا مهم است: 3 امتیاز
اغلب مهم است: 4 امتیاز
همیشه مهم است: 5 امتیاز

امتیاز ثروت و مقام از میانگین امتیاز عبارات زیر به‌دست می‌آید:
1-7-12-16-24-26-34-36

امتیاز ارتباطات خانوادگی  از میانگین امتیاز عبارات زیر به‌دست می‌آید:
3-8-10-11-20-25-31-41

امتیاز کمک به جامعه از میانگین امتیاز عبارات زیر به‌دست می‌آید:
6-15-18-22-33-35-39-42

امتیاز موفقیت شخصی از میانگین امتیاز عبارات زیر به‌دست می‌آید:
2-14-17-23-27-29-38-40

امتیاز موفقیت حرفه‌ای از میانگین امتیاز عبارات زیر به‌دست می‌آید:
5-13-21-32-37

امتیاز امنیت از میانگین امتیاز عبارات زیر به‌دست می‌آید:
4-9-19-28-30

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر کامرون و وتن

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر کامرون و وتن دارای 10 سوال است که هدف آن ارزیابی و شناسایی ترکیب مهارتهای مدیران است.

به هر یک از گزینه‌ها به شکل زیر امتیازدهی کنید:
خیلی زیاد شبیه من است: 1 امتیاز
تا اندازه‌ای شبیه من است: 2 امتیاز
گاهی اوقات شبیه من است: 3 امتیاز
به‌ندرت شبیه من است: 4 امتیاز
هیچ شباهتی به من ندارد: 5 امتیاز

امتیازات را جمع ببندید. امتیاز پایین‌تر نشانگر آن است که فرد دارای ویژگی‌های مهارتهای مدیران موثر است. برای عباراتی که گزینه گاهی اوقات شبیه من است، به‌ندرت شبیه من است و هیچ شباهتی به من ندارد را انتخاب نموده‌اید، بیان کننده این است که فرد نیازمند به بهبود مهارت مورد نظر است و باید در جهت بهبودی خود اقدام نماید.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت دارای 58 سوال است که عقاید یا واکنش‌های فرد را توصیف می‌کند.
مقیاس عزت نفس به منظور سنجش بازخورد نسبت به خود در قلمروهای اجتماعی، خانوادگی، آموزشگاهی و شخصی فراهم شده است و یک مقیاس دروغ به آن افزوده شده است. در این پرسشنامه آزمودنی باید با انتخاب “بلی” یا “خیر” به سوالات پاسخ دهد. مواد هر یک از زیر مقیاس ها عبارتند از : مقیاس عمومی26 ماده، مقیاس اجتماعی 8 ماده، مقیاس خانوادگی 8 ماده، مقیاس آموزشگاهی 8 ماده ومقیاس دروغ 8 ماده، نمرات زیر مقیاس ها و هم چنین نمره‌ کلی، امکان مشخص کردن زمینه‌ای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند، فراهم می‌سازد.
پرسشنامه عزت نفس (SEI) را می‌توان به صورت فردی یا گروهی اجرا کرد.  مدت اجرای تست تقریبا 10 دقیقه است.

شیوه نمره گزاری این آزمون به صورت  صفر و یک است به این معنا که در برخی از سوال ها پاسخ بلی یک نمره و پاسخ خیر صفر می‌گیرد و باقی سوال ها به طور معکوس نمره گذاری می‌شوند.

کلید تصحیح تست کوپر اسمیت
سئوالات مربوط به دروغ سنج:
6-13-20-27-34-41-48-55
هر کس از 8 سئوال فوق بیش از 4 نمره بیاورد اعتبار آزمون پایین است.

درسئوالات زیر بلی یک نمره و پاسخ خیر صفر نمره می‌گیرد.

2-4-5-10-11-14-18-19-21-23-24-28-29-30-32-36-45-47-57

بقیه سئوالات هر پاسخ خیر «یک نمره» و پاسخ بلی «صفر» می‌گیرد.
1-3-7-8-9-12-15-16-17-22-25-26-31-33-35-37-38-39-40-42-43-44-46-49-50-51-52-53-54-56-58

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد

پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستد دارای 25 سوال است و هدف آن شناسایی فرهنگ ملی خود با استفاده از ابعاد فرهنگ ملی است.

برای هر پرسش به شکل زیر امتیازدهی کنید:
کاملا موافقم: 5 امتیاز
موافقم: 4 امتیاز
نظری ندارم: 3 امتیاز
مخالفم: 2 امتیاز
کاملا مخالفم: 1 امتیاز

الف) امتیازات عبارات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 را با هم جمع نموده و آن را تقسیم بر عدد 9 کنید و امتیاز کل را ثبت کنید. اگر امتیاز به دست آمده  بزرگتر از 3 باشد فرهنگ مرد سالاری، اگر کوچک تر از 3 باشد فرهنگ زن سالاری و اگر عدد 3 باشد یک حالت تعادل فرهنگی وجود دارد.
ب) امتیازات عبارات 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 را با هم جمع نموده و نتیجه حاصله را تقسیم بر عدد5 کنید و امتیاز کل را ثبت کنید. اگر امتیاز به دست آمده بزرگتر از 3 باشد فرهنگ جمع گرایی، کوچک تر از 3 باشد فرهنگ فردگرایی و اگر عدد 3 باشد یک حالت متعادل فرهنگی در این زمینه وجود دارد.
ج) امتیازات عبارات 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 را با هم جمع نمایید و مجموع را بر عدد 5 تقسیم کنید و امتیاز کل را ثبت کنید. اگر امتیار به دست آمده بزرگتر از 3 باشد فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان، کوچک تر از 3 باشد فرهنگ ریسک‌پذیری و اگر عدد به دست آمده 3 باشد یک حالت تعادل در بین این دو فرهنگ نمایان خواهد شد.
د) امتیازات عبارات 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 را با هم جمع کنید و مجموع را تقسیم بر عدد 6 کنید و امتیاز کل را ثبت کنید. اگر امتیاز حاصله  بزرگتر از عدد 3 باشد حکایت از آن خواهد داشت که توزیع قدرت در جامعه ناعادلانه است . اگر امتیاز کوچکتر از عدد 3 باشد توزیع قدرت حالت عادلانه تری به خود می گیرد و عدد 3 حاکی از تعادل بین این دو حالت است.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ در سال 1979 ابداع گردیده است. این پرسشنامه دارای 50 پرسش است و میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

گزینه‌های انتخابی خود را با توجه به جدول زیر امتیازبندی کنید و سپس جمع امتیازات را محاسبه کنید.

اگر امتیاز محاسبه شده بین 80 تا 100 باشد، شما خیلی خلاق هستید

اگر امتیاز محاسبه شده بین 60 تا 79 باشد، خلاقیت شما بالای متوسط است

اگر  امتیاز محاسبه شده بین 40 تا 59 باشد، خلاقیت شما متوسط است

اگر امتیاز محاسبه شده بین 20 تا 39 باشد، خلاقیت شما زیر متوسط است

اگر امتیاز محاسبه شده بین 19 تا 100- باشد، نشانگر آن است که شما فردی غیرخلاق هستید

عبارات

کاملا موافقم

موافقم

بی نظرم

مخالفم

کاملا مخالفم

1

2-

1-

0

1+

2+

2

2-

1-

0

1+

2+

3

2-

1-

0

1+

2+

4

2+

1+

0

1-

2-

5

2-

1-

0

1+

2+

6

2+

1+

0

1-

2-

7

2+

1+

0

1-

2-

8

2-

1-

0

1+

2+

9

2+

1+

0

1-

2-

10

2+

1+

0

1-

2-

11

2+

1+

0

1-

2-

12

2+

1+

0

1-

2-

13

2-

1-

0

1+

2+

14

2-

1-

0

1+

2+

15

2+

1+

0

1-

2-

16

2-

1-

0

1+

2+

17

2-

1-

0

1+

2+

18

2+

1+

0

1-

2-

19

2-

1-

0

1+

2+

20

2+

1+

0

1-

2-

21

2-

1-

0

1+

2+

22

2-

1-

0

1+

2+

23

2-

1-

0

1+

2+

24

2+

1+

0

1-

2-

25

2-

1-

0

1+

2+

26

2-

1-

0

1+

2+

27

2-

1-

0

1+

2+

28

2-

1-

0

1+

2+

29

2+

1+

0

1-

2-

30

2+

1+

0

1-

2-

31

2-

1-

0

1+

2+

32

2-

1-

0

1+

2+

33

2+

1+

0

1-

2-

34

2+

1+

0

1-

2-

35

2-

1-

0

1+

2+

36

2-

1-

0

1+

2+

37

2+

1+

0

1-

2-

38

2+

1+

0

1-

2-

39

2+

1+

0

1-

2-

40

2+

1+

0

1-

2-

41

2-

1-

0

1+

2+

42

2-

1-

0

1+

2+

43

2-

1-

0

1+

2+

44

2-

1-

0

1+

2+

45

2-

1-

0

1+

2+

46

2+

1+

0

1-

2-

47

2+

1+

0

1-

2-

48

2+

1+

0

1-

2-

49

2-

1-

0

1+

2+

50

2+

1+

0

1-

2-

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]

تفسیر نتایج پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز

پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش به وسیله بوکویتز و ویلیامز در سال 1999 ایجاد شده است. این پرسشنامه دارای 101 پرسش است که شامل مراحل زیر می باشد:
1. به دست آوردن دانش: استفاده از ابزارهای مختلف جهت دستیابی به دانش؛ کتابخانه و بخش اسناد نمونه هایی از این ابزارهای هستند (پرسشهای شماره 1 تا 15)
2. به کار بردن دانش: استفاده از دانش به دست آمده در صورت مفید و مناسب بودن (پرسشهای شماره 16 تا 29)
3. یادگیری: درس گرفتن و آموختن از تجربیات (و دانش و اطلاعات) به دست آمده (پرسشهای شماره 30 تا 44)
4. تسهیم و مبادله دانش: انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضا سازمان بین یکدیگر (پرسشهای شماره 45 تا 59)
5. ارزیابی دانش: مورد سنجش قرار دادن وضعیت دانش و دارایی های دانشی سازمان (پرسشهای شماره 60 تا 73)
6. ایجاد و تثبیت دانش: توانایی سازمان در بوجود آوردن و تولید دانش و همچنین تثبیت و حفاظت آن در سازمان (پرسشهای شماره 74 تا 88)
7. استفاده بهینه از دانش: استفاده کامل و بهینه سازمان از دانش موجود در زمانی که فرصت و موقعیت جدیدی برای سازمان بوجود می آید (پرسشهای شماره 89 تا 101)

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:
بسیار زیاد5 امتیاز
زیاد4 امتیاز
متوسط 3 امتیاز
کم 2 امتیاز
بسیار کم 1 امتیاز
هرچه امتیاز شما در هر کدام از مراحل به حداکثر امتیاز ممکن نزدیکتر باشد نشان می دهد که شما در آن مرحله از مدیریت دانش، موفقیت بیشتری داشته اید.

برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از ورود به حساب کاربری خود، از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید.