پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (Bar-On Emotional Intelligence Inventory)

این پرسشنامه صرفا جنبه اطلاع‌رسانی دارد. بدیهی است با پر کردن آن نتیجه‌ای برای شما ارسال نخواهد شد.

پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (Bar-On Emotional Intelligence Inventory )

گام 1 از 9

11%