پرسشنامه معیارهای همسرگزینی

عنوان پرسشنامه: معیارهای همسرگزینی

تعداد پرسش‌ها: 19

مقیاس: طیف لیکرت

نظریه‌ پشتیبان: نظریه‌های بلا، هومنز، مید

منبع: فیضی، ایرج. بررسی عوامل موثر بر همسرگزینی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. پایان‌نامه. دانشگاه علامه طباطبایی

 

[box type=”bio”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]