پرسشنامه معیارهای همسرگزینی

برای استفاده از  این پرسشنامه  و اجرای آنلاین آن می توانید در سایت پرسشنامه آنلاین  [button link=”http://porseshnameonline.com/singup/” color=”orange”] ثبت نام [/button]  کنید و از بخش «پرسشنامه ها/ خرید پرسشنامه»،  آن را به پرسشنامه‌های خود اضافه کنید و  پس از انتشار آن  در دامنه  (سایت خود)  لینک آن را به پاسخ‌دهندگان ارسال کنید و داده‌های خود را گردآوری کنید.

عنوان پرسشنامه: معیارهای همسرگزینی

تعداد پرسش‌ها: 19

مقیاس: طیف لیکرت

نظریه‌ پشتیبان: نظریه‌های بلا، هومنز، مید

منبع: فیضی، ایرج. بررسی عوامل موثر بر همسرگزینی در بین دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. پایان‌نامه. دانشگاه علامه طباطبایی