تفسیر نتایج پرسشنامه دستیابی به دانش و تسهیم آن

این پرسشنامه به بررسی میزان دستیابی به دانش و تسهیم آن در سازمان می پردازد و دارای 11 پرسش است.

برای هر گزینه به شرح زیر امتیاز در نظر بگیرید:
کاملا موافقم 5
موافقم 4
نه موافقم نه مخالفم 3
مخالفم 2
کاملا مخالفم 1
مجموع امتیازات را محاسبه کنید. امتیاز 33 و بالاتر نشان می دهد که کارکنان و مدیران سازمان به آسانی به دانش دسترسی دارند و تمایل زیادی به تسهیم این دانش دارند. امتیاز زیر 33 نشان می دهد که کارکنان و مدیران سازمان به آسانی به دانش موجود در سازمان دسترسی ندارند و در این سازمان تمایلی به تسهیم دانش وجود ندارد.

قابلیت دستیابی به دانش: سوالات 1 تا 4
تمایل به تسهیم دانش: سوالات 5 تا 8
عوامل متفرقه و موارد گوناگون: سوالات 9 تا 11

برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از ورود به حساب کاربری خود، از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید.