تفسیر نتایج پرسشنامه نوآورانه بودن سازمان

پرسشنامه نوآورانه بودن سازمان دارای 29 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی میزان نوآورانه بودن سازمان است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

جمع امتیازات خود را محاسبه کنید.

امتیاز بین 100 تا 145 نشان می‌دهد که سازمان به شیوه‌ای بسیار نوآورانه عمل می‌کند

امتیاز بین 55 تا 100 نشان می‌دهد که سازمان تا حدودی به شیوه نوآورانه عمل می‌کند

امتیاز زیر 55 نشان می‌دهد که سازمان به صورت نوآورانه عمل نمی‌کند

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]