تفسیر نتایج پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر کامرون و وتن

پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر کامرون و وتن دارای 10 سوال است که هدف آن ارزیابی و شناسایی ترکیب مهارتهای مدیران است.

به هر یک از گزینه‌ها به شکل زیر امتیازدهی کنید:
خیلی زیاد شبیه من است: 1 امتیاز
تا اندازه‌ای شبیه من است: 2 امتیاز
گاهی اوقات شبیه من است: 3 امتیاز
به‌ندرت شبیه من است: 4 امتیاز
هیچ شباهتی به من ندارد: 5 امتیاز

امتیازات را جمع ببندید. امتیاز پایین‌تر نشانگر آن است که فرد دارای ویژگی‌های مهارتهای مدیران موثر است. برای عباراتی که گزینه گاهی اوقات شبیه من است، به‌ندرت شبیه من است و هیچ شباهتی به من ندارد را انتخاب نموده‌اید، بیان کننده این است که فرد نیازمند به بهبود مهارت مورد نظر است و باید در جهت بهبودی خود اقدام نماید.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]